Sipsik

Sipsiku rühm6 – 7 aastased
23 last

õpetaja Aili Rattik
õpetaja Angelika Nigol
õpetajaabi Helmi Hermits