Sipsik

Sipsiku rühm4 – 5 aastased

sobitusrühm
20 last

õpetaja Jaanika Sonberg
õpetaja-assistent Aili Rattik
õpetajaabi Helmi Hermits