Sipsik

Sipsiku rühm 5 – 6 aastased

sobitusrühm
19 last

õpetaja Jaanika Sonberg
õpetaja-assistent Aili Rattik
õpetaja abi Helmi Hermits