Sipsik

Sipsiku rühm3 – 4 aastased

sobitusrühm
20 last

õpetaja Angelika Nigol
õpetaja-assistent Aili Rattik
õpetajaabi Helmi Hermits