Poku

Poku rühm 3 – 4 aastased aiarühm
18 last

õpetaja Ave Uggur
õpetaja-assistent Riina Plomberg
õpetaja abi Margit Laan