Poku

Poku rühm 2 – 3 aastased sõimerühm
16 last

õpetaja Ave Uggur
õpetaja-assistent Riina Plomberg
õpetaja abi Margit Laan