Piilu

Piilu rühm 4 – 5 aastased
20 last

õpetajad Ülle Adamson ja
Age Leppik
õpetaja abi Kairi Koskelainen