Piilu

Piilu rühm2 – 3 aastased sõimerühm
16 last

õpetaja Ülle Adamson
õpetaja – assistent Age Leppik
õpetajaabi Helgi Kupri