Piilu

Piilu rühm 3 – 4 aastased
20 last

õpetajad Ülle Adamson ja
Age Leppik
õpetaja abi Helgi Kupri