Lepatriinu

Lepatriinu rühm4-5 aastased
23 last

õpetaja Ly Toivonen
õpetaja Hilja Helmoja
õpetajaabi Aino Sulõnd