Lapsevanema poolt kaetava osalustasu tõus

Tartu Linnavolikogu otsustas 26.juunil 2014 kehtestada alates 1. septembrist 2014 Tartu linna koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruseks 15% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast senise 11% asemel.Töötasu alammääron 2014. aastal 355 eurot kuus, uus kohatasu seega 53,25 eurot senise 39,05 euro asemel. 2015. aastalon töötasu alammäär 390 eurot kuus ning kohatasu 58,50 … [Read more…]

Hoolekogu kutsub!

Hoolekogu kutsub üles kõiki lapsevanemaid, et aidata ehitada lasteaia hoovi laste esinemiseks lava ja osta muusikakeskus, et laulud ja tantsud kuulajateni jõuaks! Aidata soovijatel on võimalus toetada lava ehitust SA Tartu Kultuurkapitali allfondi kaudu: 10102052050006 SEB, 221011379347 Swedbank või 334408570002 Danske Bank A/S Eesti filiaalis kasutades selgituses märgusõna „Midrimaa”