Päevakava

7.00 Tervitame lapsi ja lapsevanemaid

8.30 Hommikusöök I vahetus

8.50 Hommikusöök II vahetus

9.00 Hommikuringid. Õpetajate poolt kavandatud õppe– kasvatustegevused, mäng

11.00 Õuetegevused

12.15 Lõunasöök I vahetus

13.00 Lõunasöök II vahetus

13.15 Ettevalmistused vaikseks tunniks

13.45 Vaikne tund

15.00 Laste ärkamine, riietumine, vabad mängud

15.30 Õhtuoode I vahetus

15.55 Õhtuoode II vahetus

16.10 – 17.50 Tegevused ja mängud keskustes, õues, huvialaringides, laste koju saatmine

18.00 Lasteaia sulgemine