Õppekava

TARTU LASTEAED MIDRIMAA ÕPPEKAVA 2009Hea Algus

Õppe- ja kasvatustöö põhimõtted:

  • Arenguliselt sobiva mitmekülgse õpi- ja mängukeskkonna loomine.
  • Toetumine lapse individuaalsetele võimetele, huvidele ja vajadustele õppekasvatusprotsessis.
  • Sujuv üleminek kooli läbi lasteaias tegutseva Midri mängukooli. Midri mängukooli õppekava toetab lasteaia õppekava üldiseid põhimõtteid.
  • Tihe koostöö lapsevanematega – nõustamine, kaasamine rühma tegevustesse, lasteaia välishindamisse, ühistesse üritustesse, jne.
  • Midri mängukool on mõeldud kooliks ettevalmistustööks 6-7 aastastele lastele. Töö toimub koostöös rühma õpetajatega 1 kord nädalas väikestes gruppides.

Meie lasteaed on liitunud Kiusamisest vaba lasteaia metoodikaga.                                               kiusamisest_vabaks_LOGO_1 (3)

Kiusamisest vabaks!

Tartu Midrimaa lasteaed on kaasatud  EESTI ALUSHARIDUSE JUHTIDE ÜHENDUSE KAUDU RAHVUSVAHELISSE PROJEKTI

„QUALITY- 3C CHILD (CHEERFUL, COURAGEOUS, CREATIVE CHILD)?“

PROJEKTI EESMÄRK ON LUUA ALUSHARIDUSE ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KVALITEEDI HINDAMISE MUDEL. PROJEKT TOIMUB PERIOODIL 2016-2018. EESTIST OSALEVAD PROJEKTIS 17 ERINEVA LASTEAIA JUHID, LISAKS TARTU ÜLIKOOL. RAHVUSVAHELISED PARTNERID ON KAASATUD PORTUGALIST, HORVAATIAST, LÄTIST JA KREEKAST.