Aasta tegemised

Midrimaa lasteaia eripära toetavad traditsioonilised üritused 2020/2021 õa

Õppeaasta moto: LOODUSEGA SÕBRAKS!

KUU ÜRITUS SISU
September Mihklipäev Mihklipäeva tähistamine
November Lasteaia sünnipäev Sünnipäeva tähistamine rühmas ja saalis
Kohtumine endiste töötajatega
Pidulik lõunasöök tordiga
Isadepäev Pereõhtud rühmades (emade abiga)
Isad rühmades koos lastega tegutsemas
Detsember Advendihommik Jõuluootusaeg Midrimaal
Hommikul koguneb lasteaiapere saali, et süüdata advendiküünal
Jõulukuuskede kaunistamine, jõulupeod Kuuskede kaunistamine koos vanematega
Jõulupeod igas rühmas
Veebruar Eesti Vabariigi aastapäev Pidulik kontsert-aktus saalis
Märts Emakeelepäev Lapsed esitavad luuletusi ja laule
Aprill Karneval Lapsed riietuvad vastavalt teemale
Lõbus lastetrall saalis
Mai Emadepäev Pereõhtud rühmades (isade abiga)
Emad rühmades koos lastega tegutsemas
Kevadpidu õues Suur ülelasteaialine kevadpidu õues
Õpetajate etendus
Laste kontsert
Koolisaatmispidu Pidulik kontsert – aktus
Peredega koos lõpupeo tähistamine
Uute laste tutvumispäev Uued lapsed ja nende vanemad saavad tutvuda oma rühma ja õpetajatega
Läbi aasta Spordi – ja matkapäevad Toimuvad sügisel ja kevadel
Korraldatakse võistlusi ja väljasõite
Lasteetendused Iga rühm lavastab õppeaasta jooksul ühe näidendi
Lasteaeda külastavad erinevad lasteteatrid