Lastehoid

Alates 18.septembrist 2014 a töötab Midrimaa lasteaia juures hoiurühm Pesamuna.  Hoiurühmas on kinnitatud kohad 15-le  1,5 – 3a lapsele, kellega tegelevad vahetult 3 lapsehoidjat, lisaks lasteaia muusikaõpetaja.

 Lapsehoidjad:   Kadrin Pilvar, Ülle Palmik, Riina Vainer

Lastehoiu telefon:  577 02723

Aadress: Ülikooli 1, Tartu

Direktor: Ingrid Saarna

Kontakt: 5909 5305

Tegevuse põhimõtted

Midrimaa lastehoid töötab Sotsiaalhoolekande seaduse alusel ja kuulub Tartu Lasteaed Midrimaa  alluvusse. Lastehoidu võtame vastu lapsi alates 1,5 eluaastast (18 elukuud).

Midrimaa lastehoid on päevahoid kus:
Toimuvad läbi mängu erinevad arendavad tegevused: kunstitegevused, muusika.
Laps on päevas aktiivne osaleja ja tunneb rõõmu tegutsemisest.
Laps õpib oma keskkonnas aktiivselt tegutsedes.

Laste tegevust mitmekesistavad ja abistavad lisaks lapsehoidjatele:

Muusikaõpetaja: Tiivi Marken

Logopeed: Signe Raudik

TARTU LASTEAED MIDRIMAA LASTEHOIU PESAMUNADE      RÜHMA KODUKORD

1.       Lasteaed Midrimaa on 6-rühmaline lasteaed 3-7a lastele; kohti on lasteaias 123 lapsele. Alates 18.septembrist 2014a töötab lasteaia juures 1 hoiurühm, mis asub Ülikooli 1 selleks kohandatud ruumides. Hoiurühmas on kinnitatud kohad 15-le  1,5-3a lapsele, kellega tegelevad vahetult 3 lapsehoidjat, lisaks lasteaia muusika- ja liikumisõpetaja.

2.       Lastehoid on avatud kella 7.30 – 17.30 Lapsevanem on oodatud lapsele järele õigeaegselt, erandjuhul mittejõudmisest teavitada kindlasti lapsehoidjaid.

3.       Soovitame last tuua hoidu hiljemalt kella 9.30

4.       Hoidu tuleb terve laps; haigustunnustega lapsele kutsutakse lapsevanem järele.

5.       Hoidja ei anna lapsele  ravimeid. Ravimi andmine on lubatud erandkorras krooniliste haiguste korral arsti ettekirjutuse kohaselt.

6.       Lapsevanem teavitab lapsehoiu töötajaid lapse haigestumisest või hoidu mittetulekust (hiljemalt kella 9.00), samuti sellest kui lapsel on mõne toidu suhtes talumatus.

  • Hoiu telefon– telefon  577 02723
  • direktor – telefon 5909 5305

7.       Lapsevanem annab lapse isiklikult üle hoidjale; samuti tuleb lapsevanem isiklikult  hoidu järele.

8.       Erandkorras on lubatud laps üle anda lapsevanema poolt volitatud isikule.

9.       Lastehoiu päevakava näeb ette igapäevast õuesviibimist põhimõttel: ei ole halba ilma, vaid vale riietus. Lapsevanem vastutab,et lapsel oleks kapis vajalikud õueriided. Kõik riided on vajalik varustada lapse nimega. Õueriided peavad võimaldama lapsel vabalt ringi liikuda, hullata ja meelepärases tegevuses osaleda.

10.    Lapsed viibivad iga päev õues (1-2x päevas). Talvel käivad 2-3a lapsed õues  -10 C (sõltuvalt tuule tugevusest!)

11.    Päevakavas on kindlad söögiajad hommikusöögi, lõuna ja õhtuoote söömiseks; samuti lõunane puhkeaeg kella 13.00-15.00

 

Lapsehoiu teenuse eest makstavad tasud:

 1.       Vanemal tuleb maksta tasu lapsehoiu teenuse kasutamise eest. Tasu suurus on 2020 a. 81,00 eurot kuus.

2.       Vanemal tuleb tasuda ka lapse toitlustamise eest. Ühe päeva toitlustamise hind on 1,70 eurot (sh. hommikusöök, lõuna ja oode)

3.       Lapsevanem maksab tegelike toidukordade arvu järgi, eeldusel et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest (hiljemalt sama päeva hommikul kella 9.00 ,vastasel korral peab tasuma puudutud päeva eest täishind)

4.       Lapsehoiu teenuse tasu maksab vanem jooksva kuu eest ja toidukulu järgmisel kuul eelneva kuu tegelike toidukordade alusel.

5.       Toidumuudatustest teavitada kirjaliku avaldusega , mis on esitatud vähemalt nädal aega enne muudatust.

6.       Arve esitatakse vanemale 15. kuupäevaks ja see tuleb tasuda 20. kuupäevaks.

Midrimaa pesamuna rühma päevakava
7.30-8.30     Laste vastuvõtt hoidu
8.30-9.00     Hommikusöök
9.15-10.15     Hommikuring ja kavandatud õpi-ja mängutegevused
10.15-11.45   Riietumine ja õuesviibimine
12.15              Lõunasöök
13.00-15.00 Lõunauni
15.30             Õhtuoode
16.00-17.30 Vaba tegevus; laste saatmine koju