Töötajad

Meie lasteaia õpetajad on innukad õppijad omandamaks professionaalseid oskusi pedagoogi tööks. Suurt tähelepanu pöörame lapsekeskse metoodika tundmaõppimisele ja rakendamisele rühma töös. Oluliseks peame lapsevanemate kaasamist lasteaia tegemistesse.

Ingrid Saarna, direktor
Mare Ehala, majandusjuhataja
Ellen Einaru, õppealajuhataja
Signe Raudik, logopeed
Tiivi Marken, muusikaõpetaja
Daiana Voss, lasteaiaõpetaja
Angelika Nigol, lasteaiaõpetaja (leping peatatud)

Jaanika Sonberg, lasteaiaõpetaja
Reeda Pärsikivi, õpetaja-assistent
Triin-Britt Tauts, lasteaiaõpetaja
Mari-Liis Prei, lasteaiaõpetaja
Aili Rattik, õpetaja-assistent
Triinu Jüris, lasteaiaõpetaja
Riina Plomberg, õpetaja-assistent
Hilja Helmoja, lasteaiaõpetaja
Ülle Adamson, lasteaiaõpetaja
Merje Kelgo lasteaiaõpetaja (leping peatatud)

Age Leppik, õpetaja-assistent
Ly Toivonen, lasteaiaõpetaja
Eve Nõmm, õpetaja-abi (leping peatatud)
Helgi Kupri, õpetaja-abi
Urve Kõiv, õpetaja-abi
Terje Pähnapuu, õpetaja-abi
Aino Sulõnd, õpetaja-abi
Helmi Hermits, õpetaja-abi
Sigri Toots, söögitoa perenaine

Malle Marjapuu, kokk
Mari Koppel, abitööline
Tamara Karumaa, koristaja
Kalmer Tammekunn, remonditööline