Töötajad

Meie lasteaia õpetajad on innukad õppijad omandamaks professionaalseid oskusi pedagoogi tööks. Suurt tähelepanu pöörame lapsekeskse metoodika tundmaõppimisele ja rakendamisele rühma töös. Oluliseks peame lapsevanemate kaasamist lasteaia tegemistesse.

Ingrid Saarna, direktor
Kaja Jänes, majandusjuhataja
Ellen Einaru, õppealajuhataja
Signe Raudik, logopeed
Tiivi Marken, muusikaõpetaja
Daiana Voss, lasteaiaõpetaja
Angelika Nigol, lasteaiaõpetaja (leping peatatud)
Angelika Nigol, liikumisõpetaja
Jaanika Sonberg, lasteaiaõpetaja (leping peatatud)
Reeda Pärsikivi, õpetaja-assistent
Triin-Britt Tauts, lasteaiaõpetaja
Mari-Liis Prei, lasteaiaõpetaja
Aili Rattik, õpetaja-assistent
Triinu Jüris, lasteaiaõpetaja (leping peatatud)
Riina Plomberg, õpetaja-assistent
Katrin Bach, lasteaiaõpetaja
Ülle Adamson, lasteaiaõpetaja
Merje Sisask, lasteaiaõpetaja
Age Leppik, lasteaiaõpetaja
Ly Toivonen, lasteaiaõpetaja
Julia Uibu, tugiisik
Regina Arvi, õpetaja abi
Kairi Koskelainen, õpetaja abi
Inga Edela, õpetaja abi
Terje Pähnapuu, õpetaja abi
Kristina Tenn, õpetaja abi
Helmi Hermits, õpetaja abi
Sigri Toots, söögitoa perenaine (leping peatatud)
Elisabeth Older, koristaja
Kalmer Tammekunn, remonditööline