Töötajad

Meie lasteaia õpetajad on innukad õppijad omandamaks professionaalseid oskusi pedagoogi tööks. Suurt tähelepanu pöörame lapsekeskse metoodika tundmaõppimisele ja rakendamisele rühma töös. Oluliseks peame lapsevanemate kaasamist lasteaia tegemistesse.

                                                                                                               

Mall Krebstein, direktor
Mare Ehala, majandusjuhataja
Ellen Einaru, õppealajuhataja
Signe Raudik, logopeed
Tiivi Marken, muusikaõpetaja
Daiana Voss, lasteaiaõpetaja
Angelika Nigol, lasteaiaõpetaja (liikumisõpetaja 0,3)
Reeda Pärsikivi, õpetaja-assistent
Triin-Britt Tauts, lasteaiaõpetaja
Mari-Liis Redel, lasteaiaõpetaja
Aili Rattik, õpetaja-assistent
Triinu Lüüde, lasteaiaõpetaja
Riina Plomberg, õpetaja-assistent
Hilja Helmoja, lasteaiaõpetaja
Ülle Adamson, lasteaiaõpetaja
Merje Kelgo lasteaiaõpetaja
Ly Toivonen, lasteaiaõpetaja
Eve Kopli-Hoolemaa, õpetaja-abi
Helgi Kupri, õpetaja-abi
Urve Kõiv, õpetaja-abi
Terje Pähnapuu, õpetaja-abi
Aino Sulõnd, õpetaja-abi
Helmi Hermits, õpetaja-abi
Sigri Toots, söögitoa perenaine
Heli Lätting, kokk
Mari Koppel, abitööline
Tamara Karumaa, koristaja
Ülo Reimand, remonditööline