Töötajad

Meie lasteaia õpetajad on innukad õppijad omandamaks professionaalseid oskusi pedagoogi tööks. Suurt tähelepanu pöörame lapsekeskse metoodika tundmaõppimisele ja rakendamisele rühma töös. Oluliseks peame lapsevanemate kaasamist lasteaia tegemistesse.


Ingrid Saarna, direktor
Kaja Jänes, majandusjuhataja
Ellen Einaru, õppealajuhataja
Signe Raudik, logopeed
Tiivi Marken, muusikaõpetaja
Daiana Voss, lasteaiaõpetaja
Angelika Nigol, lasteaiaõpetaja (leping peatatud)
Angelika Nigol, liikumisõpetaja
Jaanika Sonberg, lasteaiaõpetaja
Reeda Pärsikivi, õpetaja-assistent
Triin-Britt Tauts, lasteaiaõpetaja
Mari-Liis Prei, lasteaiaõpetaja
Aili Rattik, õpetaja-assistent
Triinu Jüris, lasteaiaõpetaja (leping peatatud)
Riina Plomberg, õpetaja-assistent
Siret Valving, lasteaiaõpetaja
Ülle Adamson, lasteaiaõpetaja
Merje Sisask, lasteaiaõpetaja (leping peatatud)
Age Leppik, lasteaiaõpetaja
Ly Toivonen, lasteaiaõpetaja
Julia Uibu, tugiisik
Eve Nõmm, õpetaja abi (leping peatatud)
Regina Arvi, õpetaja abi
Helgi Kupri, õpetaja abi
Margit Laan, õpetaja abi
Terje Pähnapuu, õpetaja abi
Kristina Tenn, õpetaja abi
Helmi Hermits, õpetaja abi
Sigri Toots, söögitoa perenaine (leping peatatud)
Lea Lepist, söögitoa perenaine
Malle Marjapuu, kokk
Mari Koppel, abitööline
Tamara Karumaa, koristaja
Kalmer Tammekunn, remonditööline