Meie väärtused

Midrimaa visioon:

Rõõmumaa lasteaed on hea tulla – siin on hea olla!

Midrimaa missioon:

Toetame lapse mitmekülgset arengut, loome turvalise ja lapsekeskse õhkkonna koostöös lapsevanematega.

Midrimaa väärtused:

SÕBRALIKKUS – lasteaias on loodud sõbralik ja hubane keskkond laste, lastevanemate ning lasteaia töötajate jaoks. Väärtustame sõbralikkust, hoolivust, üksteisemõistmist, traditsioone, oma ja teiste rahvaste kultuuri.

LOOVUS- õpime kogemustest ning arendame loovust iseendas, et luua uudseid lahendusi. Avame oma meeled uuendustele, mõtleme kaasa ning oskame arvestada otsuste tegemisel muutusi hariduses ja ühiskonnas.

TURVALISUS – lasteaia töö-, õpi-, ja kasvukeskkond on laste ja töötajate jaoks turvaline. Peame ühtviisi oluliseks nii füüsilise, vaimse kui sotsiaalse keskkonna turvalisust.

Midrimaa laul

Tekst ja muusika Aino Maria Helm.
Siit saab kuulata laulu

Hommikul kui ärkan ma
Midrimaale ruttan taas
minu väike lasteaed,
siin kiirelt möödub aeg.

Refr:
Oi, Midrimaa, oi Midrimaa
oled kõige parem maa
iga päev su rüpes ma
võin rõõmsalt mängida

Midrilind mind tervitab
rõõmsalt tiibu lehvitab
lasteaia kaitselind,
ta ikka hoiab mind.

Refr:
Oi, Midrimaa, oi Midrimaa …

Laulame ja tantsime,
tarkust juurde kogume
koos siin tädid lastega on
kui üks perekond.

Refr.
Oi, Midrimaa, oi, Midrimaa …