Meie väärtused

Midrimaa visioon:

Midrimaale on hea tulla – siin on hea olla!

 

Midrimaa missioon:

Toetame lapse mitmekülgset arengut, loome turvalise ja lapsekeskse õhkkonna koostöös lapsevanematega.

 

Midrimaa väärtused:

AUSTUS –lugupidavad suhted töötajate, laste ja lapsevanemate vahel tagavad turvalise ja
salliva lasteasutuse mikrokliima.

TURVALISUS – toetav vaimne ja füüsiline mikrokliima tagab võimaluse tunda end vajaliku
ja väärtuslikuna nii lastel, lapsevanematel kui ka personalil. Kehtivad kokkulepitud reeglid,
mida järgitakse omavahelises suhtlemises.

LOOVUS – kõigile valikute võimaldamine, loovad mõtted ja ideed väärivad toetust ja
tähelepanu. Lasteaias on oluline iga laps oma erilisuse ja ainulaadsusega.

SALLIVUS – üksteisega arvestamine; erisuste märkamine ja toetamine eetiliste normide ja
väärtuste piires. Siinkohal tähtsustatakse headust probleemide lahendamisel: HEA SÕNA
VÕIDAB VÕÕRA VÄE!
Lasteaia moto: MINA ARMASTAN OMA KODU

 

Midrimaa laul

Tekst ja muusika Aino Maria Helm.
Siit saab kuulata laulu

Hommikul kui ärkan ma
Midrimaale ruttan taas
minu väike lasteaed,
siin kiirelt möödub aeg.

Refr:
Oi, Midrimaa, oi Midrimaa
oled kõige parem maa
iga päev su rüpes ma
võin rõõmsalt mängida

Midrilind mind tervitab
rõõmsalt tiibu lehvitab
lasteaia kaitselind,
ta ikka hoiab mind.

Refr:
Oi, Midrimaa, oi Midrimaa …

Laulame ja tantsime,
tarkust juurde kogume
koos siin tädid lastega on
kui üks perekond.

Refr.
Oi, Midrimaa, oi, Midrimaa …