Ajalugu

Lasteaia ehitus algas 30. juunil 1949. a. projekteeris Johannes Maadla. Lasteaed ehitati põlenud hoone varemetele, millel olid säilinud ainult välisseinad.

07. juunil 1950. a. määrati Tartu Naha-ja Jalatsikombinaadi lasteaia (toonase 20. lastepäevakodu) juhatajaks Melanie Lepner.

01. november 1950. a. avati üherühmaline lasteaed 25-lapsele.

24. aprillil 1951. a. avati lasteaias teine rühm.

1955. a. avati öises vahetuses tööl viibivatele lapsevanematele 24-tunnine rühm nn. öörühm. Nimetatud rühm likvideeriti 1972. a. ja selle asemele moodustati sõimerühm 2-3aastastele lastele.

Tolleaegsest lasteaiast on võrsunud 2 ENSV teenelist õpetajat: juhataja Melanie Lepner ja kasvataja Mall Kogel-Lohuaru, kes olid oma ajastu eelkoolikasvatuse ideede kandjaks, kes juhindusid Eva Lootsaare, Meeta Terri, Stella Ernesaksa pedagoogilisest pärandist.

Juurdeehitus, mille projekteeris A. Sõber, valmis 1965. aastal. Ehitas Naha-ja Jalatsikombinaat koostöös Tartu ettevõtetega „Areng“, „Sangar“, lihakombinaat, õlletehas ja konservitehas. Lasteaed asus tööle 6-rühmalisena.

Melanie Lepner siirdus pensionile 1980. a. andes teatepulga edasi tolleaegsele lasteaia kasvataja-metoodikule Mall Krebstein`ile.

01. september 1986. a. avati lasteaias Tartu X Keskkooli IB klass 6aastastele lastele, mis lõpetas oma tegevuse alles 01. septembrist 1994. a.

Alates 1992. aastast otsustati lasteaial võtta oma nimi „Midrimaa“. Lasteaia logo valmis lasteaias läbiviidud joonistusvõistluse tulemusena: valituks osutus Eliisabet Markus`e joonistatud mitmevärviline Midrilind.

11. veebruar 1993. a. andis Tartu Nahakombinaat lasteaia üle Tartu Linnavalitsuse Haridusosakonnale.

1996. aastast alustas lasteaed tutvumist lapsekeskse „Hea Alguse“ metoodikaga. Nüüdseks on kujunenud lasteaiast „Hea Alguse“ praktikabaas vabariigi tegevpedagoogidele.

1997/1998 õa. sai lasteaed oma tunnuslaulu „Midrimaa“ (viis ja sõnad muusikaõpetaja Aino-Maria Helm).

2002/2003 õa. sai lasteaed oma lipu (kavandaja ja valmistaja vanemõpetaja Valli Zirna).

Austava „Aasta õpetaja“ nimetuse on Midrimaal pälvinud: Mall Krebstein (1995), Malle Suviste (1997), Aino-Maria Helm (1999), Aino Rembel (2001), Anne Oona (2006), Valli Zirna (2010), Signe Raudik (2015), Triin-Britt Tauts (2017) ja Ellen Einaru (2018) – 9 pedagoogi.

Lasteaia ajaloost saab põhjalikumalt lugeda siit.