Vanema poolt kaetava osa määr 2020.a

Lähtudes Tartu linnavolikogu 30.06.2016 määrusest nr 115 “Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine”  on alates 01.01.2020. a on munitsipaallasteaias ja -hoius lapsevanema poolt kaetava osa määraks 81,00 eurot kuus (540 eurot *15%).