Vanema poolt kaetava osa määr 2019.a

Alates 01. jaanuarist 2019 peab  lapsevanem tasuma 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast  ühe lapse kohta kuus (kogu aasta). Lasteaia kohatasu ühes kuus ühele lapsele on: alates 01.01.2019  75 eurot (st 15% 500 eurost)