Vanema poolt kaetava osa määr 2018.a

Alates 01. jaanuarist 2018 peab  lapsevanem tasuma 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast  ühe lapse kohta kuus (kogu aasta). Lasteaia kohatasu ühes kuus ühele lapsele on: alates 01.01.2018  70,50 eurot (st 15% 470 eurost) Tartu linna koolieelsete lasteasutuste rahastamine vanemate poolt