Ühiskoolitus

Esmaspäeval 28.märtsil kell 17.00- 19.00  toimub lasteaia saalis

Midrimaa lapsevanemate ja töötajate ühine koolitus teemal

“Kuidas olla toeks lapsele tema lugemise teel?”