Hoolekogu kutsub!

Hoolekogu kutsub üles kõiki lapsevanemaid, et aidata ehitada lasteaia hoovi laste esinemiseks lava ja osta muusikakeskus, et laulud ja tantsud kuulajateni jõuaks!

Lasteaed sai Tartu LV haridusosakonna õppekava toetavate projektide konkursil rahastuse  „Tartu Midrimaa mudilaste draamafestival“ (1804,69 €) projektile, mis aitab meid lähemale loodetud muusikakeskuse ja lava saamisele.    

Aidata soovijatel on võimalus toetada lava ehitust SA Tartu Kultuurkapitali allfondi kaudu: 10102052050006 SEB, 221011379347 Swedbank või 334408570002 Danske Bank A/S Eesti filiaalis kasutades selgituses märgusõna „Midrimaa”