Sipsik

Sipsiku rühm5-6 aastased
23 last

õpetaja Aili Rattik
õpetaja Angelika Nigol
õpetajaabi Helmi Hermits