Lepatriinu

Lepatriinu rühm3-4 aastased
21 last

õpetaja Ly Toivonen
õpetaja Hilja Helmoja
õpetajaabi Aino Sulõnd