Meie väärtused

Midrimaa visioon:

Midrimaale on hea tulla – siin on hea olla!

 

Midrimaa missioon:

Toetame lapse mitmekülgset arengut, loome turvalise ja lapsekeskse õhkkonna koostöös lapsevanematega.

 

Midrimaa väärtused:

USALDUS – usalduslikud suhted töötajate, laste ja lapsevanemate vahel tagavad turvalise ja salliva lasteasutuse mikrokliima.

TURVALISUS – toetav vaimne ja füüsiline mikrokliima tagab võimaluse tunda end vajaliku ja väärtuslikuna nii lastel, lapsevanematel kui ka personalil (kehtivad kokkulepitud reeglid, mida järgitakse omavahelises suhtlemises (mis tuginevad sõbralikkusel, aususel ja lugupidamisel)

LOOVUS – head mõtted ja ideed leiavad toetust ja tähelepanu; julgus viia ellu uuenduslikke mõtteid ja ideid. Toetame iga lapse erilisust ja ainulaadsust.

SALLIVUS – üksteisega arvestamine; erisuste märkamine ja toetamine eetiliste normide ja väärtuste piires. Siinkohal tähtsustame headust probleemide lahendamisel ja lähtume pritsiibist: HEA SÕNA VÕIDAB VÕÕRA VÄE!

Lasteaia moto: MINA ARMASTAN OMA KODU!

 

Midrimaa laul

Tekst ja muusika Aino Maria Helm.
Siit saab kuulata laulu

Hommikul kui ärkan ma
Midrimaale ruttan taas
minu väike lasteaed,
siin kiirelt möödub aeg.

Refr:
Oi, Midrimaa, oi Midrimaa
oled kõige parem maa
iga päev su rüpes ma
võin rõõmsalt mängida

Midrilind mind tervitab
rõõmsalt tiibu lehvitab
lasteaia kaitselind,
ta ikka hoiab mind.

Refr:
Oi, Midrimaa, oi Midrimaa …

Laulame ja tantsime,
tarkust juurde kogume
koos siin tädid lastega on
kui üks perekond.

Refr.
Oi, Midrimaa, oi, Midrimaa …